ونکووری ها بدهکارترین شهروندان کل کانادا معرفی شدند

بدهکار بودن در شهرهای بزرگ کانادا امری عادی و رایج است ولی ونکووری ها تمامی رکوردها در این زمینه را شکسته اند و در شهری که گران ترین بازار مسکن آمریکای شمالی ( نسبت به میزان درآمد) را دارد ، اهالی بیش از سایرین در کانادا بدهی غیرمرتبط با وام بانکی دارند.

متوسط بدهی غیرمرتبط با وام بانکی هر ونکووری در سه ماهه آخر سال گذشته از 38095 دلار در زمان مشابه سال 2016 به 38588 دلار رسیده است . بدهی سرانه ونکووری ها در سال 2015 بالغ  بر 36327 دلار بود.

در زمینه رشد میزان بدهی ، شهر همیلتون با 7.9 درصد در رده نخست قرار می گیرد و پس از آن شهروندان تورنتو (6.9 درصد) و ونکوور (6.5 درصد) قرار می گیرند.

یکی از دلایل بدهی بالای ونکووری ها ، استفاده از منزل به عنوان وثیقه برای گرفتن خط اعتباری از بانک است . افزایش ناگهانی بهای مسکن در ونکوور ، این امکان را به بسیاری از مالکان داد تا به عنوان بازسازی منزلی که در آن زندگی می کنند ، خط اعتباری از بانک دریافت کنند . البته تمامی مالکین از این پول برای بازسازی استفاده نمی کنند بلکه خرید خودروی جدید و سفرهای طولانی از جمله دیگر مصارف خط اعتباری دریافتی از بانکهاست .

پایین بودن نرخ بهره به آنها اجازه داده تا دست به این کار بزنند ولی با افزایش نرخ بهره در چند مرحله در ده ماه گذشته ، بدهکاران کم کم به سخت تر شدن شرایط برای بازپرداخت بدهی هایشان به بانکها پی می برند.

در زمینه بدهی بابت وام بانکی خرید مسکن و خودرو هم بریتیش کلمبیایی ها در صدر قرار دارند و به طور متوسط  وام گیرندگان در این استان 361323 دلار به بانک بدهکار هستند. پس از آنها اهالی آلبرتا (293141 دلار ) ، انتاریو (280013 دلار ) ساسکچوان ( 221488 دلار ) و کبک (182239 دلار ) قرار می گیرند.

debt1