ونکووری ها احتمالا از دو سال دیگر باید حداقل روزی 8 دلار بابت «حق تردد» خودروهایشان بپردازند

lions-gate-bridge-north-vancouver-traffic

گزارش نهایی برای تعیین شیوه دریافت  “حق تردد” از رانندگان خودروهای شخصی در سطح ونکوور بزرگ از سوی کمیسیون ویژه ای که برای این کار در نظر گرفته شده منتشر شد.

بر اساس این گزارش دو راهکار اصلی با هدف کاهش 25 درصدی ترافیک در سطح شهر و همچنین دریافت سالیانه 25 میلیون دلار از رانندگان پیشنهاد شده است . مبلغ اخذ شده قرار است در بهبهود شرایط حمل و نقل عمومی و وضعیت خیابانها مورد استفاده قرار گیرد.

در یکی از گزینه ها رانندگان بابت گذر از پلها و یا تونلها در سطح ونکوور بزرگ باید روزانه بین پنج تا هشت دلار بپردازند و به این ترتیب سالیانه بین 1800 تا 2700 دلار از درآمد آنها بجز هزینه های جاری صرف پرداخت “حق تردد” خواهد شد.

البته این هزینه بر اساس برآورد حداقلی محاسبه شده و می تواند برای ساکنان نورث ونکوور و وست ونکوور که اکثرا از لاینز گیت برای رسیدن به داون تاون استفاده می کنند هزینه ساز باشد . همچنین استفاده کنندگان از پل پورت من باید منتظر پرداخت هزینه ای به مراتب گزاف تر از گذشته برای عبور از پل باشند.

در جدول تهیه شده توسط کمیسیون مذکور ، در برآورد حداقلی در ساعات اوج ترافیک برای عبور از لاینز گیت  و رسیدن به داون تاو در هر روز 4.92 دلار پرداخت کرد . همین مسیر در زمان بازگشت از داون تاون به نورث ونکوور و وست ونکوور مستلزم پرداخت هزینه ای 4.59 دلاری در اوج ترافیک بعداظهر است.

برای پل پورت من هم در ساعات اوج صبح در مسیر رفت 4.25 دلار “حق تردد” و برای بازگشت هم 5.52 دلار “حق تردد” در نظر گرفته شده است .

به این ترتیب عبور از پل پورت من برای رانندگان در هر روز می تواند حداقل 9.75 دلار آب بخورد که در یک سال مبلغ قابل توجهی خواهد شد و البته این ارقام تنها بر اساس برآورد حداقلی است وگرنه عبور از پل پورت من در رفت و برگشت در برآورد حداکثری 6.37 دلار و 8.37 دلار و به عبارتی روزی 14.74 دلار خواهد بود که تقریبا معادل یک ساعت حداقل حقوق در زمان اجرایی شدن این قانون ( بین دو تا سه سال دیگر) خواهد بود !!

این کمیسیون برای محاسبه حق تردد رانندگانی که در یک روز از چند گذرگاه عبور می کنند هنوز فرمولی ارائه نداده است !

جزییات حق تردد پیش بینی شده برای دیگر پل ها و تونلها را می توانید در جدول زیر ملاحظه کنید.پیش بینی شده  این شیوه بتواند بین 220 تا 290 میلیون دلار مزایای اقتصادی از جنبه های مختلف داشته باشد.

خودرو 1

در سیستم دوم ونکوور بزرگ به هشت منطقه تقسیم شده و میزان مسافت پیموده شده خودروها در هر کدام از مناطق و یا در تردد از یک منطقه به  منطقه دیگر ملاک دریافت حق تردد قرار می گیرد.

حق تردد مناطق با هم متفاوت خواهد بود و در جدولی که برای محاسبه در نظر گرفته شده ، حق تردد ساعات پرتردد در منطقه 1 حداقل 27 سنت و حداکثر 40 سنت برای هر کیلومتر در نظر گرفته شده است . این در حالی است که مثلا راننده خودرو در منطقه هشت حق تردد حداقل 3 سنتی و حداکثر 4 سنتی برای هر کیلومتر می پردازد.

به گفته کارشناسان این کمیسیون این شیوه هم روزی 3 تا 5 دلار برای هر خانوار ونکووری هزینه خواهد داشت ؛هر چند اذعان شده نحوه محاسبه مسافت پیموده شده توسط هر خودرو در مناطق مختلف کار ساده ای نیست !

این کمیسیون پیشنهاد کرده برای جبران هزینه خانوارها بخشی و یا تمامی مالیات دریافتی TransLink روزی بنزین مصرفی خودروها حذف شود .

جدول کامل حق تردد مناطق هشت گانه ونکوور بزرگ را در شیوه دوم در ادامه ملاحظه می کنید.پیش بینی شده  این شیوه بتواند بین 180 تا 350 میلیون دلار مزایای اقتصادی از جنبه های مختلف داشته باشد.

نباید از یاد ببریم حذف عوارض پل پورتمن یکی از قولهای حزب ان دی پی در صورت پیروزی در انتخابات استانی بود که بلافاصله هم پس از روی کار آمدن این حزب به اجرا درآمد. ولی در صورت اجرای این طرح ، پرداخت حق تردد ( بخوانیم عوارض استفاده از خودرو شخصی ) نه تنها شامل این پل بلکه تمامی پلهای اصلی و پرتردد ونکوور بزرگ خواهد شد و رانندگان باید هزینه ای چند برابر را هر روز بابت طرحی بپردازند که گرچه دولت استانی مجری آن نیست ولی …….

خودرو 2

خودرو 3