وقتی چراغ قرمز سرچهارراه های ریچموند حالت تزیینی پیدا می کند!(فیلم)

شاید همه ما در حین رانندگی به خودرویی برخورده باشیم که به شکلی سهوی از چراغ قرمز عبور کرده و قانون را زیر پا گذاشته است .
اما یکی از رانندگان در شهر ریچموند استان بریتیش کلمبیا کلیپی با دش کم گرفته که طی آن ظرف ده دقیقه چند خودرو به شکل کاملا عامدانه و بدون توجه به اینکه کارشان تا چه حد می تواندخطرآفرین باشد ، از چراغ قرمز عبور می کنند و به عبارتی دیگر چراغ قرمز برای این گونه رانندگان بیشتر تزیینی به نظر می رسد تا دلیلی برای توقف در چهارراه !

البته تاریخی که روی کلیپ دیده می شود ژانویه 2017 است ولی راننده ای که کلیپ را در یوتیوب آپلود کرده تاکید می کند این کلیپ در روز 31 ژانویه 2018 گرفته شده و تاریخ نادرست بخاطر تنظیم اشتباه دش کم است .