وضع مالیات جدید مسکن برای مالکانی که مالیات سالیانه شان را در جایی بجز بریتیش کلمبیا پرداخت می کنند

Canada Tax Concept Piggy Concept

دولت بریتیش کلمبیا با اعلام جزییات بودجه جدید نشان داد برای سروسامان دادن به وضعیت بازار مسکن این استان تصمیم جدی گرفته است .

در همین راستا و  برای ایجاد ثبات بیشتر در بازار مسکن ، دولت استانی میزان مالیات سرمایه گذاران خارجی را از 15 درصد به 20 درصد افزایش خواهد داد.

همچنین اخذ مالیات از سرمایه گذاران خارجی تنها به ونکوور بزرگ محدود نخواهد بود بلکه ویکتوریا ، فریزر ولی ، اوکاناگان مرکزی و نانایمو هم دیگر مناطقی خواهند بود که از این پس  خریداران خارجی باید بابت خرید مسکن مالیاتی 20 درصدی پرداخت کنند.

اما مهمتر از این ، وضع مالیات جدیدی با هدف ممانعت از  speculation املاک در استان است که طی آن تمامی مالکین -اعم از خارجی و یا کانادایی –  که مالیات سالیانه خود را در استان و یا کشوری دیگر پرداخت می کنند مشمول مالیات جدید 0.5 درصدی خواهند شد و این مالیات در سال 2019 به 2 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

به این ترتیب تمام افرادی که طی اقامت کوتاه مدت خود در بریتیش کلمبیا اقدام به خرید مسکن کرده اند و یا سرمایه خود از استانهای دیگر را به بازار مسکن بی سی منتقل کرده اند ولی فرم مالیات سالیانه شان را در استان دیگری بجز بریتیش کلمبیا پر می کنند ، باید این مالیات جدید را بپردازند.

از سوی دیگر دولت در نظر دارد طی ده سال آینده مبلغ 6.6 میلیارد دلار برای ساخت 14 هزار واحد ساختمان با قیمت مناسب سرمایه گذاری کند.

همچنین برای بازار مسکن استیجاری که شرایط کاملا نگران کننده ای دارد ، دولت در سه سال آینده 378 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد و میزان سرمایه گذاری در ده سال آینده به رقم 1.8 میلیارد دلار خواهد رسید. این سرمایه گذاری با هدف احداث 14 هزار واحد استیجاری صورت می گیرد.

نکته مهم دیگر بدقولی دولت در زمینه پرداخت یارانه 400 دلاری در سال به مستاجرین بریتیش کلمبیایی است و اثری از این موضوع در بودجه سال جاری به چشم نمی خورد.