همکاری نخست وزیر ترودو پیژامه پوش با فرزندان برای نقاشی دیوار زیرزمین

just

باز هم یکی دیگر از عکسهای خانوادگی نخست وزیر ترودو رسانه های اجتماعی را به واکنش واداشت .

این بار تصویری که سوفی ترودو همسر نخست وزیر در اینستاگرام منتشر کرد ، سوژه خوبی برای هزاران هوادار ترودو در کانادا و سایر نقاط جهان بود.

در این عکس جاستین ترودو در حالیکه لباس راحتی منزل به تن دارد ، به سه فرزندش در نقاشی دیوار زیرزمین خانه کمک می کند . این گروه چهارنفره روی دیوار بزرگ زیرزمین منظره ای از غروب آفتاب به همراه قصری روی تپه و درختی در ساحل نقاشی کرده اند.

just2