هشدار کمیته سنا در مورد عدم تحمیل هزینه پناهجویان سوری به دولتهای استانی

Justin Trudeau

با گذشت بیش از یک سال از حضور پناهجویان سوری در کانادا ، بودجه دولتی برای تامین هزینه های آنها در استانهای مختلف پایان می باید و این نگرانی وجود دارد هزاران تن از آنها که هنوز در جستجوی کار و یادگیری زبان انگلیسی هستند ، برای گذران زندگی به کمک هزینه دولتهای استانی تکیهکنند.

جیم موریسون رییس کمیته حقوق بشر سنا در این زمینه می گوید :« این نکته ای است که دولت فدرال و دولتهای استانی باید سخت به آن توجه کنند. زمانی که هزاران نفر در استانهای مختلف به این سرعت اسکان می یابند ، آیا از آمادگی استانها برای پذیرش بلند مدت و تامین هزینه هایشان اطمینان حاصل شده ؟»

به گفته موریسون و سایر اعضای این کمیته ، دولت فدرال در کنار تامین هزینه ها باید اطمینان حاصل کند که تمامی پناهجویان از نظر آموزش زبان مشکلی ندارند و می توانند جذب بازار کار و سایر بخشهای جامعه شوند.

به گفته جان مک کالوم وزیر مهاجرت ، دولت فدرال ماه گذشته 18 میلیون دلار بودجه اضافی برای آموزش زبان پناهجویان سوری در نظر گرفت.

به گزارش سی تی وی ، اعضای این کمیته همچنین نگران سلامت روانی پناهجویان هستند چرا که عده زیادی از مناطق جنگ  زده گریخته و در کنار استرس ناشی از جنگ ، انزوا در کشور جدیدشان کانادا را نیز تجربه کرده اند.

در بودجه ماه مارس گذشته دولت فدرال برای شش سال آینده پناهجویان بودجه ای یک میلیارد دلاری در نظر گرفته شده است اما کمیته حقوق بشر سنا معتقد است 200 میلیون دلار دیگر باید به این مبلغ اضافه شود و در غیر این صورت دولت های استانی باید پرداخت این هزینه را متحمل شوند.

از زمان ورود اولین هواپیمای پناهجویان ، استان انتاریو به تنهایی 14 هزار پناهجو را پذیرا شده که 5500 نفر از آنها در کلاسهای زبان شرکت کرده اند و 4600 کودک نیز د رمدارس ثبت نام شده اند.

اما از بین پناهجویان اسپانسر شده توسط دولت فدرال تنها 12 درصد و در بین پناهجویان با اسپانسر خصوصی هم 50 درصد موفق به یافتن شغل شده اند

این آمار درحالی منتشر می شود که دولت فدرال وعده داده در سال آینده نیز 40 هزار پناهجوی سوری وارد کانادا خواهند شد.