هشدار پلیس ونکوور پس از آزار جنسی چند زن در استنلی پارک

پلیس ونکوور پس از وقوع چند مورد آزار جنسی روی seawall در ساعات اولیه شب ، نسبت به قدم زدن زنان تنها هشدار داد.

به گزارش پلیس در سه مورد جداگانه بین ساعات 9 تا 10 شب  روز جمعه دوچرخه سواری در قسمت های مختلف  seawall دست به آزار زنان بین 20 تا 30 سال زده و در یک مورد یکی از زنان کنترل خود را از دست داده و به زمین خورده است .

در ادامه در همان روز در ساعت 30 دقیقه بامداد مورد مشابهی در بین خیابانهای کورنوال و سایپرس گزارش شده است . ماموران پلیس باور دارند یک نفر دست به انجام هر چهار مورد آزار جنسی زده است . او فردی بیست و چند ساله با پوست تیره وموهای مشکی و دوچرخه مشکی گزارش شده است .

پلیس ونکوور از عموم مردم خواست در صورتی که مورد مشابهی برایشان اتفاق افتاده و تابحال به پلیس مراجعه نکرده اند ، حتما اطلاعات خود درباره این فرد را به پلیس منتقل کنند تا به دستگیری اش کمک کرده باشند.