هر روز عده بیشتری از ونکووری ها زندگی در خودروها را به پرداخت اجاره بهای سنگین ترجیح می دهند(فیلم)

growing number of Metro Vancouver residents living in RVs

بالا رفتن بی رویه اجاره بها از یک سو و عدم وجود ملک استیجاری مناسب در سطح شهر  سبب شده تا مردم بیش از هر زمان دیگری به زندگی درخودروها در ونکوور بزرگ روی بیاورند.

برای این عده زندگی در RV تنها گزینه موجود پیش از بی خانمان شدن محسوب می شود.

رافائل سامبرانو که درآمد ثابتی در ماه دارد ، مدتی است در یکی از این خودروهای پارک شده در کنار خیابان شب را به روز می رساند.

ولی همه شهروندان به این عده روی خوش نشان نمی دهند. مغازه داران از اینکه خودروی آنها در مقابل محل کارشان باشد اصلا راضی نیستند . کریستین همیلتون مالک استودیویی در نورث ونکوور می گوید :« آنها آدمهای تمیزی نیستند و به پاکیزه بودن خودروشان اهمیتی نمی دهند و همه جور زباله دوروبرشان می ریزند. »

شهرداری ونکوور هم قصد جریمه این عده را ندارد ولی اگر به شکل غیرقانونی در محلی پارک کرده باشند ، چاره ای بجز جریمه شان ندارد. آنها در عین حال به سراغ برخی شان رفته و در یافتن سرپناهی به آنها کمک می کنند.

اما عده ای از ساکنان جوان خودروها علاقه ای به یافتن سرپناه گران قیمت در شهر ندارند و ترجیح می دهند در خودروشان زندگی کنند تا اینکه اقساط سنگین وام مسکن داشته باشند و یا اجاره بهایی سرسام آور بپردازند.

کالبی تاکر یکی از این دست افراد می گوید :« به نظرم این شیوه زندگی کاملا اقتصادی است و اجازه می دهد تا برای اینده کمی پول جمع کنیم .»