هدیه سلین دیون به هوادارانش: آلبوم عکسهای جشن تولدش در 25 سال گذشته

11

سلین دیون هفته گذشته 49 ساله شد و در اقدامی غافلگیر کننده مجموعه ای از عکسهای جشن تولدش در 25 سال گذشته را در صفحه شخصی اش در فیس بوک قرار داد.

از جمله عکسهای جالب ، کیک تولد او در سال 1991 ، چهره بهت زده اش در جشن تولد سی سالگی اش و چندین عکس از او در کنار همسر فقیدش در جشن تولدهای سالهای اخیر دیده می شود.

هفته گذشته او جشن تولدی مشترک با مادرش داشت که امسال 90 ساله شد . او به همین مناسبت عکسی از این مراسم در کنار دیگر اعضای خانواده اش در صفحه شخصی اش در اینستاگرام قرار داد.

در ادامه برخی از این عکسها را مرور می کنیم:

21

22

23

24

25

26

27