نیمی از جمعیت کانادا در سال 2036 را مهاجران و فرزندان مهاجران تشکیل می دهند

immi3

تازه ترین گزارش مرکزآمار کانادا از افزایش قابل توجه شمار مهاجران درترکیب جمعیتی کشور در دو دهه آینده خبر می دهد . در سال 2011 مهاجران 38.2 درصد از جمعیت را شامل می شدند ولی در صورت حفظ روند فعلی ورود مهاجرین ،در سال 2036 این میزان به نیمی از جمعیت کشور خواهد رسید.

در تفکیک این آمار ، 30 درصد از جمعیت کانادا در 2036 مهاجر خواهند بود و20 درصد نیز فرزندانی از والدین مهاجر خواهند بود . این آمار در سال 2011 به ترتیب 20.7 درصد و 17.5 درصد بود.

آمار مهاجران در حالی درکانادا رو به افزایش است که در آمریکا دونالد ترامپ طرحهایی را برای محدود کردن میزان مهاجرت به این کشور درنظر گرفته و قصد دارد طرح احداث دیوار مرزی با مکزیک را با جدیت دنبال کند.

به نوشته روزنامه گلوب اند میل ،در مقابل کانادا میزان پذیرش مهاجر خود را افزایش داده است . درفاصله بین جولای 2015 تا جولای2016 ، کانادا بالاترین میزان تازه واردین را ثبت کرد و در سال جاری نیز دولت فدرال قصد دارد شمار مهاجران را ثابت نگاه دارد.

مهاجران از دهه 1990 شمار روز افزون مرگ و میر ونرخ پایین زادوولد درکشور را جبران کرده اند. در سالهای پیش رو نیز به گفته اکثر کارشناسان تنها عامل رشد نیروی کار کشور مهاجرانخواهند بود.

به نوشته مرکز آمارکانادا ، سهم مهاجران در جمعیت کانادا در سال 2036 ، دوبرابر سال 1871 خواهد بود. .

immi1

افزایش شمار مهاجران می تواند به معنای افزایش گوناگونی فرهنگی و مذهبی ، زبانهای بیشتر در جامعه و اقلیت های پرشمارتر باشد. در این  میان سهم شهرهای بزرگ کانادا ازمهاجرین قطعا بیش از سایرین خواهد بود. بین 46 تا 52.8 درصد جمعیت تورنتو در آن سال را مهاجران تشکیل خواهند داد.

اما ترکیب نژادی مهاجرین نیز متفاوت خواهدشد. تا سال 2036 بیش از نیمی از جمعیت مهاجر را آسیایی ها تشکیل خواهند داد و از سوی دیگر سهم مهاجران اروپایی نصف شده و به 16 درصد خواهد رسید. همچنین سهم اقلیتها نژادی در بین افرادی که در سن کار قرار دارند (15 تا 64 سال ) به 40 درصد خواهد رسید در حالی که در سال 2011 این میزان تنها 19.6 درصد بود.

همچنین کانادا تا آن زمان کشوری سکولارتر خواهد بود . شمار افرادی که مذهبی ندارند رو به افزایش است و در سال 2036 نزدیک به یک سوم جمعیت را تشکیل خواهند داد در مقایسه با سال 2011 که 24 درصد جمعیت را شامل می شدند. درمقابل پیروان ادیان غیر مسیحی هم افزایش یافته و از 9 درصد جمعیت در سال 2011 به 15 درصد در سال 2036 خواهند رسید.

immi2