نگرانی جدی اهالی شهر کوچکی در منیتوبا از موج جدید ورود پناهجویان

refugee

اهالی شهر 671 نفری امرسون در استان منیتوبا هرگز تصور نمی کردند روزی سرخط خبرهای کل کشور قرار گیرند.

اما موج جدید پناهجویان از آمریکا به این شهر مرزی سبب شده تا گرگ جنزن شهردار امرسون که در دوازده سال گذشته تنها یک مصاحبه تلویزیونی انجام داده بود ، طی ماه گذشته 95 مصاحبه تلویزیونی و رادیویی داشته باشد.

کمبود منابع محلی و نگرانی های امنیتی مسئله پناهجویان را به دغدغه اصلی شهروندان بدل کرده است .

جنزن تاکید می کند پناهجویان تا امروز مشکلی برای اهالی بوجود نیاورده اند و برخوردی هم بین آنها صورت نگرفته است و همه سعی کرده اند تا به شکل ممکن به پناهجویان کمک کنند. اما نگرانی ها بابت سوسابقه احتمالی پناهجویان و نبود مامورین امنیتی کافی در سطح شهر روز به روز افزایش می یابد. اگر یکی از این پناهجویان بزهکار باشد و دست به سرقت بزند ، برخورد اهالی با پناهجویان اجتناب ناپذیر خواهد بود.

از سوی دیگر برخی از پناهجویان در نیمه شب به درب خانه اهالی رفته و با زدن زنگ و یا شیشه پنجره ها آسایش و امنیت اهالی را از بین می برند و ادامه این روند مشکلاتی را برای آنها ایجاد می کند.

همچنین با توجه به منابع انسانی کاملا محدود شهر در مقابله با موارد اضطراری ، کمک به هر کدام از این افراد مستلزم هزینه های مضاعفی است که تمام آنها توسط مالیات دهندگان پرداخت می شود . برای مثال شهر تنها 21 آتش نشان دارد که هشت نفر از آنها دوره کمکهای ویژه پزشکی هم دیده اند و هر شب یکی از این افراد فقط برای کمک به پناهجویان احتمالی در آماده باش کامل است و پس از مطمئن شدن از ورود یک یا چند پناهجو ، تیمی مرکب از چند نفر باید به استقبال آنها رفته و تسهیلات ابتدایی را برایشان آماده کنند.

اگر این شرایط موقت و برای چند روز بود ، شاید نگرانی برای اهالی و شهردارپیش نمی آمد ولی حالا اهالی از خودشان می پرسند ، این وضع تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد ؟ این سوالی است که هنوز هیچکس برای آن پاسخی ندارد.