نوآوری نشریه فارسی زبان تورنتو در تبلیغ داروی محرک جنسی !

تبلیغ داروهای تقویت کنننده و محرک جنسی در رسانه های فارسی زبان مدتهاست بدون توجه به تاثیر واقعی دارو و استاندارد بودن، یکی از منابع درآمد رسانه ها و البته شرکت فروشنده آنها محسوب می شود.

در تازه ترین مورد، این هفته شاهد انتشار آگهی در یکی از نشریات فارسی زبان تورنتو بوده ایم که طی آن شرکت توزیع کننده دارو با تنظیم متنی هیجان انگیز و شاید ناشیانه سعی کرده خریدارانی را در بین گروهی از مخاطبان جذب کند.

در این میان برخی از کاربران رسانه های اجتماعی با همرسان کردن این آگهی ، نشریه و شرکت مورد نظر را به تبلیغ غیرمستقیم برای داروی تجاوز متهم کرده اند و این شیوه بازاریابی را کاملا مردود و غیرقانونی دانسته اند که در صورت اطلاع مقامات مسئول می تواند تبعاتی برای منتشر کنندگان آن در بر داشته باشد. در مقابل برخی دیگر از کاربران معتقدند مفهوم داروی تجاوز از این آگهی برداشت نمی شود وآگهی دهنده را صرفا بخاطر متن غیرحرفه ای آگهی می توان سرزنش کرد.

نظر شما در این زمینه چیست ؟