نجات معجزه آسای کودک دو ساله توسط برادر دوقلویش (فیلم)

toddlers

تصاویرگرفته شده دوربین اتاق دوقلوهای اهل شهر اورم ایالت یوتا آمریکا می توانست یکی از تلخ ترین فیلمهای سال باشد ولی  حالا درایت یکی از قلوها وکمک به موقع او به برادرش لبخندی از رضایت را بر لب تماشاچی می گذارد.

در این کلیپ شاهدیم قفسه وسایل این کودکان از کنار دیوار به روی یکی از آنها افتاده است و برادر او در حال کمک کردن به او می‌باشد.

یکی از برادرها هرچقدر تلاش می‌کند تا قفسه‌ را از روی برادر کوچک خود بلند کند، نمی‌تواند و در عوض آن را به جلو هل می‌دهد تا برادرش بتواند از زیر آن بیرون بیاید.

پس از بازگشت پدر و مادر این بچه ‌ها به خانه آن‌ها متوجه این حادثه برای آن‌ها شدند و اعلام کردند که بچه‌ها هیچ صدمه‌ای ندیده‌اند و با ارسال آن روی یوتیوب سعی دارند تا با این حادثه والدین را با خطر وسایلی که برای فرزندان خود می‌خرند، مطلع کنند.