ممنوعیت پوشیدن اجباری کفش پاشنه بلند به هنگام کار در بریتیش کلمبیا

با نزدیک شدن به زمان انتخابات استانی در بریتیش کلمبیا ، اخبار بیشتری از اقدامات مثبت دولت لیبرال در رسانه ها دیده می شود.

در آخرین مورد دولت استانی دیروز اعلام کرد کارفرمایان در بریتیش کلمبیا دیگر حق ندارند زنان را به پوشیدن کفش پاشنه بلند در ساعات کاری مجبور کنند.

دولت بریتیش کلمبیا یک ماه پس از درخواست اندرو ویور رهبر حزب سبز دست به چنین اقدامی زده است .

ویور در روز زن در ماه گذشته در بیانه ای اعلام کرده بود پوشیدن کفش پاشنه بلند برای ساعات  طولانی در بارها ، بیمارستان ها و سایر اماکن منجر به آسیب فیزیکی کوتاه و بلند مدت به زانوها ، کمر و پاهای کارکنان زن شده است .

دولت بریتیش کلمبیا با تغییر قانون جبران خسارت کارگران ، از کارفرماها می خواهد تا به هنگام تعیین پوشش ضروری برای کار امکان جراحت ، سرخوردگی ، افتادن و سایر آسیب های بدنی به کارگران را درنظر بگیرد.

شرلی باند وزیر کار دولت بریتیش کلمبیا در بیانه ای اعلام کرد :«این تغییر به کارفرمایان گوشزد می کند که مهمترین نکته در مورد کفش کارگر و کارمند ، امن بودن آن است . من از کارفرمایان انتظار دارم درک کنند که اقدام دولت نشانه ای صریح برای غیرقابل قبول بودن اجبار کارگران و کارمندان به پوشیدن کفش پاشنه بلند است .»

جزییات بیشتری در مورد این قانون از سوی WorkSafeBC اواخر این ماه منتشر خواهد شد.