مقصدهای اصلی کانادایی ها برای مسافرت داخل کشور کجاست ؟

tourr22222

شرکت اینسایت وست اخیرا نظرسنجی بین 1808 کانادایی در استانهای مختلف انجام داده و طی آن از  آنها سوال شده سه مقصد اصلی آنها برای سفر احتمالی در شش ماه آینده در داخل کشور کجاست .

در صدر این فهرست بنف در استان آلبرتا قرار دارد و 60 درصد از پاسخ دهندگان این شهر را مقصد شماره یک خود دانسته اند.

ونکوور و ویکتوریا از استان بریتیش کلمبیا در رده های بعدی قرار می گیرند . 54 درصد شرکت دهندگان در این نظرسنجی ونکوور را به عنوان دومین مقصد خود انتخاب کرده اند و ویکتوریا با اختلافی اندک 53 درصد نظرات را بدست آورده است .

جالب است که ویسلر با توجه به جاذبه های توریستی متنوعش ، با 41 درصد پس ازشهرهایی چون هلیفکس ، سنت جان و مونتریال  در رده نهم قرار گرفته است .

در انتهای جدول هم شهر رجاینا –مرکز استان ساسکچوان- قرار می گیرد که تنها 12 درصد نظرات را بدست آورده است .

tourr2