معمای ناف خرس برفی مونتریال بالاخره حل شد

سرانجام پاسخ معمایی که یک هفته است توجه کانادایی‌ها را به خود جلب کرده آشکار شد.

این هفته فردی در مونترال خرسی بزرگ را روی برف‌ها کشید. اما این کار او این سوال را در ذهن خیلی‌ها به وجود آورد که چطور آن فرد توانسته ناف این خرس برفی را روی برف مشخص کند بدون اینکه جای پای او روی برفها بماند. 

سی‌بی‌سی  توانست با هنرمند پشت این خرس برفی تماس برقرار کند و بالاخره پاسخ این سوال را کشف کند. این سوال به این دلیل برای همه جذاب شده بود چون این خرس بسیار بزرگ است و حدود 12 فوت ارتفاع دارد. بنابراین غیرممکن بود که خالق آن توانسته باشد از زاویه بیرونی خرس نقطه نافش را کشیده باشد.

این موضوع برای چند روزی سوژه رسانه های اجتماعی در کانادا بود و صدها نفر فرضیه‌های خود در این مورد را در رسانه‌های اجتماعی ارسال کردند. فرضیه ها شامل موارد عملی و تخیلی زیادی می شد و برخی اشاره کرده بودند او با پهباد  توانسته این کار را انجام دهد. برخی دیگر اشاره به استفاده از پاک بازی هاکی برای ایجاد ناف داشتند و حتی برخی آدم فضایی ها را عامل اصلی می دانستن!! 

 ولی در بین آنها تعداد بسیار کمی توانستند درست حدس بزنند. آنطور که خالق خرس گفت، ناف او را از طریق پرتاب کردن پنج گلوله برف به قسمت میانی خرس انجام داد.

سی‌بی‌سی از طریق پیام تلفنی با والری دوهامل که خالق خرس برفی بود ارتباط برقرار کرد و او گفت تعجب کرده که رسانه‌ها چقدر به مخلوقش توجه کرده‌اند. او گفت: «آره، پنج گلوله برف بود که همه کنار هم پرتاب شده بودند. و هرگز فکر نمی‌کردم خرس من خبر کل رسانه‌ها بشود».

تعدادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی با حیرت و تحسین به هدف‌گیری دقیق دوهامل واکنش نشان دادند و از او به خاطر اینکه توانسته پنج گلوله برف را دقیق کنار هم پرتاب کند تعریف کردند.

خرس سه‌شنبه شب کشیده شد و نزدیک خیابان بودوان در محله سن‌هنری واقع در مونترال قرار داشت. متاسفانه باد در کمتر از 24 ساعت آن را تخریب کرد.

البته یکی از سخنگویان شهرداری منطقه به مونترالی‌ها یادآوری کرد که راه رفتن کنار کانالی که خرس آنجا کشیده شد در زمستان غیرقانونی است چون نگرانی‌های ایمنی وجود دارد.