معافیت برخی از خریداران خارجی از مالیات 15 درصدی در ونکوور

15 per cent real estate tax

دولت بریتیش کلمبیا تصمیم گرفت برخی از خریداران خارجی ملک در ونکوور را از پرداخت مالیات 15 درصدی معاف کند .

به گفته کریستی کلارک نخست وزیر بریتیش کلمبیا ،این معافیت می تواند برای جذب کارگران ماهر به ویژه در بخش تکنولوژی به استان مفید واقع شود.

البته این معافیت شامل حال کسانی می شود که برای اسکان خود و یا خانواده ملکی در ونکوور بزرگ خریداری می کنند.

دولت در آگوست سال قبل مالیات 15 درصدی را برای خریداران خارجی در نظر گرفته بود و پس از این قضیه بازار مسکن ونکوور تا حد زیادی آرام شد.

افرادی که تحت برنامه استانی به بریتیش کلمبیا مهاجرت کرده اند و پس از 2 آگوست 2016 خانه ای خریداری کرده اند هم می توانند از این معافیت استفاده کنند. این معافیت همچنین شامل حال خارجی هایی می شود که تا یک سال پس از خرید خانه کارت اقامت دائم دریافت کرده و یا شهروند کانادا می شوند. این افراد باید یک سال کامل در آن منزل زندگی کرده باشند.

بنا به بیانیه دولت ، حدود شش هزار نفر از طریق برنامه مهاجرت استانی وارد بریتیش کلمبیا شده اند.