مستاجر بدون پرداخت اجاره بها ، 40 هزار دلار به ساختمان ضرر زد و متواری شد (فیلم)

Landlord horrified by tenant-damaged house

صاحبخانه ای در شهر رجاینا ناچار شد مسافرتش به آمریکای جنوبی را نیمه کاره رها کند و به کانادا برگردد تا ضرری که به خانه اش وارد آمده را برآورد کند.

زاکاری ننسون هنوز یک ماه به پایان تعطیلاتش در آمریکا جنوبی مانده بود که مادرش با او تماس گرفت و گفت واحدی که اجاره داده بودند نابود شده است .

ننسون پس از بازگشت به کانادا شوکه شد. او خاطرش از مستاجرین تازه جمع بود و با معرف آنها قبل از امضای قرارداد تماس گرفته بود و فکر می کرد همه چیز پیش از سفرش مرتب است .

اما مستاجرین نه تنها کرایه خانه را پرداخت نکرده بودند بلکه همه چیز را در خانه مبله نابود کردند. بخش عمده ای از اثاثیه منزل به سرقت رفته بود و دیوارها و کف خانه آسیب جدی دیده و رنگی شده بود و کاسه توالت شکسته شده بود.

ننسون گفت که بلافاصله پس از مشاهده منزل با پلیس تماس گرفته و آنها در حال بررسی ماجرا هستند ولی نمی توانند اتهامی را متوجه مستاجرین کنند چون هیچکس شاهد اقدام آنها نبوده و در زمان وقوع این حادثه کسی در منزل حضور نداشته است .

او همچنین با شرکت بیمه تماس گرفته ولی آنها هم گفته اند چون این خرابکاری توسط مستاجر انجام شده ، هیچ گونه پرداختی به ننسون صورت نمی گیرد. طبق قوانین شرکت بیمه ، تنها در صورتی که فردی ناشناس به وسایل و یا خود ساختمان ضرر بزند ، بیمه مبلغی پرداخت خواهد کرد.

ننسون که تقریبا کاری دیگر از دستش برنمی آید ، به سایر صاحبخانه ها هشدار داد قبل از اینکه خانه را در اختیار مستاجر قرار دهند ، به هر صورت ممکن سابقه او را چک کنند تا مثل او واحد را به افراد مجرم اجاره ندهند.