مستاجران انتاریویی خانه مسکونی را به دامداری بدل کردند(فیلم)

سیمون اندرو صاحبخانه اهل شهر کینگزتن استان انتاریو در اولین برخورد مستاجرین جدیدش را افرادی محترم و مهربان تشخیص داد و مشکلی برای اجازه منزلش به آنها نداشت.

اما کمی پس از نقل مکان به خانه سه خوابه اندرو ، مستاجران حیوانات شان را به خانه آوردند و البته خیال تمیز کردن خانه را هم نداشتند.

اندرو در ادامه می گوید :«سگ و گربه که جای خود، آنها یک بز ، چند خرگوش ، خروس و طوطی به خانه آورده بودند. »

گرفتن حکم تخلیه و بیرون کردن این مستاجرین شش ماه طول کشید و کمیسون مستاجرین و مالکان اناریو هم رای به تخلیه محل داد چون مستاجرین نه تنها اجاره نمی دانند بلکه به شدت به ملک آسیب زده بودند به طوریکه بوی ادرار حیوانات در کل منزل احساس می شد.

اندرو در باره این تصمیم به سی بی سی می گوید :« قانون اصلا از من حمایت نکرد و اجرای آن زمان زیادی طول کشید و دست من برای بیرون کردن این مستاجرین تا زمان صدور حکم بسته بود. به نظرم قانون باید برای کسانی که در این سطح به ملک آسیب می زنند ، استثنا قائل شود!»

اندروز پس از تمیز کردن منزل از آن همه زباله دیگر تصمیم ندارد مستاجری را برای مدت زمان طولانی داشته باشد و ترجیح می دهد برای اینکه امکان بیرون کردن مستاجر -در صورت آسیب زدن به ملک- را داشته باشد ، برای مدت زمان کوتاه خانه اش را اجاره دهد.

rent2

rent1