مرگ دلخراش بیمار سرطانی پس از شش ساعت انتظار در اورژانس بیمارستانی در هلیفکس

hospita

بیمارستانی در هلیفکس پس از مرگ بیمار سرطانی 68 ساله در نظر دارد قوانین تازه ای برای بیماران اورژانسی در نظر بگیرد.

گزارش مرگ جک وب که پس از شش ساعت انتظار در اورژانس بیمارستان درگذشت ، این هفته از سوی همسر وی در اختیار کندین پرس قرار گرفته است .

به گفته کیم دارسی -همسر وب – ،او روز اول جولای پس از تاکید یکی از پزشکان در بخش اورژانس بیمارستانی در حومه هلیفکس ، برای معاینه توسط پزشک متخصص به بیمارستان دارتماوث منتقل شد .

به او گفته شده بود حداکثر باید ظرف دو ساعت این معاینه صورت بگیرد و به نظر می رسید هماهنگی های لازم برای این معاینه قبل از حضور او در بیمارستان صورت گرفته است.

ولی نه تنها هیچکس در بیمارسان دارتماوث منتظر وب نبود ، بلکه اوساعتها در کنار دیگر مراجعه کنندگان در بخش اورژانس منتظر ماند.

دارسی در ادامه می گوید همسر او پس از ساعتها انتظار به اتاقی منتقل شد ولی در آنجا هم تنها یک انترن او را معاینه کرد و بخاطر وخامت شرایط وب و نیاز به اتاق از سوی یک بیمار در حال مرگ دیگر ، وب به بخش آموزش پزشکی منتقل شد.

در آنجا دارسی و وب شنیدند که به پرستاران گفته شد بخاطر وضعیت وخیم وب و نبودن امید به نجاتش، اگر تنفس او قطع شد ، تنفس او را احیا نکنند .

به نوشته سی تی وی ،این نخستین بار نیست که یک بیمار نیازمند به مراقبتهای ویژه پزشک متخصص باید ساعتها در بخش اورژانس منتظر بماند ولی دارسی امیدوار است با گزارشی که به مسئولان پزشکی نوااسکوشیا ارائه شده ، قوانین در این زمینه تغییر کند.

از این رو وزارت بهداشت نوا اسکوشیا پس از بررسی این گزارش دستور داد بیمارانی که وضعیت شان وخیم است با حضور در اورژانس بایستی  بلافاصله پس از مشورت بخش اورژانس و انترن های ارشد بیمارستان پذیرفته شوند. همچنین دانشجویان پزشکی باید درمورد صحبت کردن راجع به بیماران در حال مرگ و شرایط آنها آموزش ببینند .

دارسی از اینکه این موضوع سرانجام مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و تغییراتی در سیستم درمان استان را باعث شده خوشحال است و امیدوار است با ابلاغ قوانین جدید بیماران کمتری بخاطر عدم مراقبتهای پزشکی لازم دچار مشکل شده و یا اینکه جان بسپارند.