مرد بریتیش کلمبیایی پس از چهار ماه موفق شد به دولت فدرال ثابت کند زنده است!

مردی در شهر کملوپس بریتیش کلمبیا پس از اینکه بخاطر اشتباهات بوروکراتیک دو بار فوت شده بود ، موفق شد به دولت فدرال ثابت کند هنوز نفس می کشد و زنده است !

برایان کوپیاک اکتبر گذشته در حالیکه داغدار مرگ مادرش بود ، نامه ای از سوی دولت فدرال دریافت کرد . بنا بر این نامه او از تمامی مزایایش از جمله حقوق بازنشستگی محروم شد . به گفته کوپیاک مسئولین دولتی شماره بیمه اجتماعی او را روی گواهی فوت مادرش گذاشته بودند و به این ترتیب او دیگر در قید حیات نبود.

او پس از تماسهای مکرر با مسئولین سرانجام با کمک کتی مک لئود از نمایندگان پارلمان استانی موفق شد به زندگی برگردد و زندگی عادی را در پیش گیرد.

اما وقتی که فکر می کرد همه چیز حل شده ، این بار همسرش نامه ای از دولت دریافت کرد که در آن او را بیوه خطاب کرده بودند !

کوپیاک متوجه شد هنوز مشکل در تمامی بخشهای دولتی حل نشده و هنوز از نگاه برخی از آنها او مرده است . این بار او با حضور فیزیکی در دفاتر مربوطه و همراه داشتن نامه ای از نماینده پارلمان توانست پس از چهار ماه با قاطعیت ثابت کند هنوز زنده است و همسرش بیوه نشده است !!