مردی پس از 27 سال زندگی درکانادا وعدم دریافت سیتیزن شیپی، حق اقامت دائم را هم از دست داد

جاناتان کویپر با دشواری فراوان برای دیدن خانواده اش به کانادا برگشته ولی این دیدار کوتاه خواهد بود و او باید کشور را پس از چند هفته ترک کند.

او در سال 1982 در هلند متولد شد ولی از چهارده ماهگی همراه خانواه به کانادا آمد و در شهر آیلمر استان انتاریو اقامت کرد

او 27 سال در کانادا زندگی کرد تا اینکه تصمیم گرفت برای تکمیل تحصیلاتش به هلند برگردد و در کنار تحصیل کار کند. اینجا بود که کویپر متوجه بزرگترین اشتباه زندگی اش شد. او تمام  این سالها درخواست سیتیزن شیپی نکرده بود و پس از نقل مکان به هلند در سال 2013 این درخواست را ارائه کرد ولی مشخص بود که شانسی ندارد چرا که  وقتی نوبت به او رسید -با توجه به قانون جدید شهروندی – در شش سال منتهی به ارائه درخواست ، چهار سال در کانادا زندگی نکرده بود .

در دو سالی که او منتظر رسیدگی به پرونده اش بود ، کارت اقامت دائم او هم باطل شد ولی او اهمیتی به این موضوع نداد چون فکر می کرد براحتی سیتی زن خواهد شد.

ولی بعد از دو سال متوجه شد درخواست او با پاسخ منفی مواجه شده است و حالا حق زندگی در کانادا را کاملا از دست داده است  .

به نوشته گلوبال نیوز ، کویپر از اینکه مریم  منصف وزیر نهادهای دمکراتیک دولت فدرال در موردی تقریبا مشابه همچنان در کانادا باقی مانده و اشتباهش در پر کردن فرم درخواست شهروندی در ذکر محل تولد (ایران بجای افغانستان) نادیده گرفته شده است . او از وزیر مهاجرت مک کالوم خواسته تا شخصا وارد ماجرا شده و پرونده او را بررسی کند. از تابستان گذشته چندین تن از وزرای محافظه کار و ان دی پی تلاش کرده اند تا مشکل کویپر را حل کنند ولی وزیر مهاجرت همچنان از دخالت در این پرونده خودداری می کند.