محرومیت سنگین برای راننده خودرو فراری در وست ونکوور

West Vancouver Police impound Ferrari clocked at 210 km

راننده فراری سفید رنگی که با سرعت 210 کیلومتربر ساعت از پل لاینزگیت عبور کرده بود ، تقریبا یک سال و نیم نمی تواند پشت فرمان بنشیند.

پلیس وست ونکوور دیروز اعلام کرد راننده 22 ساله وست ونکووری حق رانندگی برای 16 ماه را نخواهد داشت .

خودرو فراری روز چهارم جولای در حالی توقیف شد که با بیش از سه برابر سرعت مجاز 60 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بود.

این حکم در حالی صادر شد که رسانه ای شدن ماجرا سبب شده بود توقیف فراری 458 مدل 2015 این راننده از هفت روز به 60 روز افزایش یابد.

این جریمه جدا از هر مجازات دیگری است که قاضی در دادگاه برای این راننده در نظر خواهد گرفت.

راننده در ماه سپتامبر در دادگاه حاضر می شود تا به اتهاماتش پاسخگو باشد. راننده تا قبل از این سه بار بخاطر سرعت غیرمجاز جریمه شده بود.