مجری شبکه تلویزیونی طپش به یک سال زندان محکوم شد

شبکه تلویزیونی

یکی از مجریان شبکه تلویزیونی طپش که به عنوان مشاور مهاجرت هم فعال بود به حکم دادگاهی در کالیفرنیا به یک سال و یک روز زندان محکوم شد.

ویدا هروی 59 ساله به جرم پرداخت رشوه به ماموران اداره مهاجرت آمریکا در قبال تایید فرمهای درخواست شهروندی باید یک سال را در زندان بگذراند.

به گزارش لس انجلس تایمز ،این مامورین در قبال دریافت هزار دلار برای هر پرونده ، مهاجرینی که فاقد شرایط کسب شهروندی بودند را برای شهروند شدن تایید می کردند. هروی بابت 43 موکل خود دست کم 39 هزار دلار به مامورین رشوه داده بود.

در دادگاه هروی تایید کرد حداقل 20 پرونده پزشکی قلابی به مامورین مهاجرت ارائه داده که موکلینش را از حداقل دانش زبان انگلیسی برای کسب شهروندی معاف می کرد.

البته هروی این کار را به تنهایی انجام نمی داد و مژده عرفانی 50 ساله هم در رشوه دهی به مامورین با او مشارکت داشت .عرفانی به عنوان مشاور مهاجرت و تهیه کننده مدارک و مترجم عمل می کرد. آنها در لس انجلس و اورنج کانتی به عنوان مشاور مهاجرت فعالیت می کردند. بنا به مدارک موجود ، روند پرداخت رشوه به مامورین از آوریل 2009 شروع شده  تا جولای 2013 ادامه داشت و عرفانی از موکلینش 3000 دلار بابت کمک به آنها در روند کسب شهروندی دریافت می کردو نصف این مبلغ را به هروی می داد تا مصاحبه ها با مامورین اداره مهاجرت را ترتیب دهد.

یکی از مامورین اداره مهاجرت هم بخاطر دریافت رشوه از عرفانی و هروی به سه سال زندان محکوم شده است .