مامور پلیس ونکوور برای نجات سگ به داخل دریاچه یخ زده پرید

dog

روز جمعه بعداظهر سگ بزرگی پس از افتادن توپ در داخل دریاچه یخ زده Lost Lagoon  در استنلی پارک تلاش کرد تا آن را بگیرد ولی یخ زیر پاهای او شکست و او به داخل آب افتاد .

درحالیکه سگ تلاش می کرد خودش را روی آب نگاه دارد ،فردی در آن حوالی پیتر کولنات مامور پلیس را از این حادثه با خبر کرد.

او بلافاصله وارد عمل شد و با کمک دیگر مامور همراهش و طناب نجات وارد آب شد و توانست به موقع به سگ برسد و او را نجات دهد .

این نخستین بار نیست که کولنات به عنوان نجات غریق وارد عمل می شود. در ژوئن سال گذشته ، او جان فردی را که در آب دچار استرس شدید شده و نمی توانست شنا کند را نجات داد.