مامورین مرزی کانادا می توانند تلفن همراه شما را جستجو ودر صورت لزوم توقیف کنند(فیلم)

تلفن همراه هر شخصی تقریبا شامل تمام اطلاعات شخصی است که در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرد و همین نکته آن را برای مامورین مرزی کانادا جذاب کرده است .

بنا به قانون گمرک کانادا ، تلفن همراه و لپ تاپ اجناسی محسوب می شوند که بررسی محتوای آنها می تواند کاملا روتین و عادی محسوب شود.

نیکلاس دوریون سخنگوی سازمان سرویسهای مرزی کانادا در ای میلی به گلوبال نیوز تاکید کرد همچون دیگر کالاها ، مسافران باید قانونا وسایل الکرونیکی خود را برای بررسی به مامورین ارائه کنند.البته سیاست این سازمان حکم می کند مامورین در صورتی که تلفن همراه شخص دارای اطلاعاتی در مورد قانون شکنی باشد ،دست به بررسی آن بزنند .

مامورین این سازمان نیازی به حکم برای این کار ندارند و می توانند تمامی فایلهای موجود در تلفن همراه و لپ تاپ از جمله عکسهای شخصی را بررسی کنند.

در صورتی که شخص حاضر به ارائه تلفن و یا لپ تاپ خود به مامورین نباشد و یا رمز عبور را در اختیار آنها قرار ندهد ، مامورین مرزی کانادا این قدرت را دارند که تلفن و لپ تاپ او را توقیف کنند.