مامورامنیت فروشگاه وال مارت دلتا با ضربات چاقو سارق به شدت مجروح شد(فیلم)

walmart3

یکی از مامورین امنیت فروشگاه وال مارت دردلتا که قصد دستگیری سارقی را داشت سارق ، با چند ضربه چاقوی او به شدت مجروح شده و راهی بیمارستان شد.

این اتفاق روز شنبه در شعبه وال مارت واقع در خیابان هفتاد ودوم شهر دلتا در بریتیش کلمبیا و به هنگام ظهر رخ داد . یکی از مامورین پلیس به سی تی وی گفت :« فرد ضارب در صدد بود با اقلام سرقت شده فرار کند که مامور امنیت فروشگاه او را گرفت و سعی کرد دستگیرش کند که ناگهان با چند ضربه چاقو به زمین افتاد و ضارب به سرعت از محل گریخت. خوشبختانه فرد ضارب چند چهارراه دورتر توسط پلیس دستگیر شد.

با این حال مامور امنیتی فروشگاه با ضربات چاقوی سارق به شدت مجروح شده ولی امید می رود بتواند زنده بماند. در همین حال یکی از مامورین امنیت سابق فروشگاه Safeway به سی تی وی گفت دخالت مامورین برای دستگیری سارق همیشه می تواند ریسکی باشد و شرایط در عرض چند ثانیه بدتر شود. او همچنین تاکید کرد این مامورین ابزار موثری برای دستگیری سارقین فروشگاه ها در اختیار ندارند.