لیبرالها تنها با اختلاف 10 رای دولت اکثریت را در بریتیش کلمبیا از دست دادند!

clark-horgan-weaver

نزدیکترین انتخابات استانی در 65 سال اخیر در بریتیش کلمبیا با برتری نسبی حزب لیبرال به پایان رسید اما  تا تثبیت نهایی نتایج هنوز زمان زیادی باقی است.

درحالیکه هر کدام از احزاب برای تشکیل دولت و پیروزی با رای اکثریت به 44 کرسی در پارلمان نیاز داشتند ، لیبرالها با 43 کرسی و حزب  ان دی پی با 41 کرسی در حالی انتخابات را پشت سر گذاشتند که در منطقه کرتنی –کوموکس ، نماینده ان دی پی تنها با 9 رای بیشتر به پیروزی رسید. به عبارت دیگر با عوض شدن نظر تنها 10 نفر در این حوزه انتخاباتی ، سرنوشت کل انتخابات تغییر می کرد و لیبرالها با کسب 44 کرسی می توانستند دولت اکثریت را تشکیل دهند.حزب سبز نیز برای نخستین بار سه کرسی در پارلمان بریتیش کلمبیا خواهد داشت.

ولی آرا باید در چند حوزه مجددا شمارش شود و نتایج نهایی انتخابات پس از تایید شمار آرا در این حوزه ها از سوی Elections BC بین روزهای 22 تا 24 می اعلام می شود.

اما حزبی که نتوانسته اکثریت آرا را در انتخابات بدست آورد به دو صورت به اداره امور استان دست می زند. ابتدا شیوه ای است که دولت فدرال بین سالهای 2004 تا 2011 عمل کرد و یک حزب کنترل کامل کابینه و شاخه اجرایی دولت را در دست داشت اما دائما برای گرفتن رای اعتماد با احزاب دیگر در حال مذاکره بود.

در شیوه دوم ، دولت ائتلافی تشکیل می شود و توافقی رسمی بین احزاب امضا می شود که طی آن پست ها در کابینه تقسیم شده و تضمینی برای نحوه رسیدگی به لوایح و صدور رای اعتماد بدست می آید . بخشی از اینکه استان بریتیش کلمبیا در چهار سال آینده به کدام شیوه اداره خواهد شد ، به تصمیم حزب سبز برای حمایت ازیکی از دو حزب اصلی استان و نحوه توافق با آنها برمی گردد.

bc ell