لحظه سقوط درخت روی خودرو پارک شده در کلرادو اسپرینگز

Tree Falls on Car During Windstorm

درجریان طوفان شدید در ایالت کلرادو آمریکا خسارات جانی و مالی فراوانی ببار آمد.

در یکی از حوادث ناشی از این طوفان ، درختی بر اثر وزش شدید باد از ریشه در آمده و بروی یکی از خودروهای پارک شده کنار خیابان سقوط کرد که خوشبختانه سرنشینی در آن زمان در خودرو نبود و این سانحه خسارت جانی در برنداشت.