لحظه دلهره آور ورود کوسه به قفس غواص(فیلم)

shark

مرد کالیفرنیایی که به شهر گوادالوپ در  شمال مکزیک سفر کرده بود ، از یک حادثه نادر فیلمبرداری کرد.

در این کلیپ کوتاه کوسه سفید بزرگی ناگهان وارد قفس غواص می شود و غواص به شکل معجزه آسایی دراین حادثه آسیب نمی بیند.

مینگ چان غواص اهل شهر شانگهای که برای تعطیلات به این منطقه از مکزیک رفته بود ، اشاره می کند در روزهای گذشته همه به او گفته اند خیلی خوش شانس بوده که زنده مانده و بهتر است غواصی را کنار بگذارد.

اما چان تصمیم دارد همچنان در کنار دوستان غواصش به ماجراجویی در نقاط مختلف جهان بپردازد.او اشاره می کند وقتی ماجرا را برای همسرش تعریف می کرده ، او با خنده همه حرفهای او را مسخره دانسته تا اینکه به اتفاق این کلیپ را تماشا کردند و همسرش از ترس خشکش زد و خیره به مانیتور نگاه می کرد!!

مرد کالیفرنیایی درباره دلیل ورود کوسه به داخل قفس گفت :«کوسه زمانی که تکه بزرگی ماهی تون را در انتهای طناب گاز زد ، به طور موقت بینایی اش را از دست داد. این اتفاق همیشه وقتی که کوسه ها طعمه بزرگی را می خورند ، رخ می دهد. آنها در این حالت قدرت تغییر مسیر ندارند و کوسه ای که در فیلم می بینید هم به کنار قفس خورد ولی چون قدرت تشخیص مسیر نداشت ، قفس را شکست و وارد آن شد. خوشبختانه غواص ماهر بود و بنا به توصیه های قبلی مربی اش ، خونسرد در پایین قفس ماند تا کوسه از آن خارج شود!»