قشر فقیر در کانادا به ازای هر دلار درآمد ، 3.3 دلار بدهکار است

households owe

تازه ترین تحقیق مرکز آمار کانادا نشان می دهد کم درآمد ترین قشر کانادا بیشترین میزان بدهی را دارند و به ازای هر دلاری که به خانه می برند ، 3.3دلار بدهکار هستند.

بنا به این تحقیق در مجموع کانادایی ها در سال گذشته بیشترین میزان بدهی را نسبت به درآمد ثبت کردند و به طور متوسط به ازای هر دلار 1.72  دلار بدهکار بودند. اما زمانی که میزان بدهی به تفکیک میزان درآمد مورد بررسی قرار گیرد، سهم طبقه فقیر جامعه به مراتب بیشتر است .

در این تحقیق کانادایی ها در پنج گروه درآمدی قرار گرفتند و 20 درصدی که بیشترین میزان درآمد را دارند ، به ازای هر دلار تنها 1.28 دلار بدهی دارند در حالیکه سهم فقیرترین گروه از بدهی ها 3.33 دلار به ازای هر دلار درآمد است .

در این تحقیق میزان معیار دیگری هم مورد بررسی قرار گرفت و بدهی خانوارها به میزان دارایی آنها سنجیده شد . برای پردآمدترین گروه این میزان به 16.6 درصد بالغ می شود در حالیکه برای فقیرترین گروه میزان بدهی به دارایی 29 درصد است. همچنین این مسئله درگروه سنی زیر 35 سال از همه شدید تر بوده و با بالا رفتن سن ، از این نسبت کاسته می شود.

اما در تفکیک بدهی در استانها ، شرایط دو استان شرقی پرنس ادواردز و نیوفاندلند از دیگر استانها به مراتب بدتر است و پس از آنها استان آلبرتا قرار می گیرد که هنوز نتوانسته از شوک نفتی و رکود شدید صنعت نفت وگاز در سال 2014 به طور کامل خارج شود.

بدهی 2

بدهی 1