قرار است به یکی از این سه روش از رانندگان ونکووری با هدف خلوت کردن خیابانها پول بگیرند(فیلم)

Mobility pricing

یک کمیسیون مستقل که مسئول مطالعه و ارائه طرح دریافت “حق تحرک ” خودروها در ونکوور بزرگ شده ، چند سری نقشه برای این منطور ارائه کرده است .

به گزارش سی تی وی ، در سه نقشه دریافت پول بابت مسافت طی شده خودرو مطرح شده است . یک از آنها مدل منطقه بندی شده برای تمامی ونکوور بزرگ است که بسته به زمان و مکان از راننده پول دریافت می شود و در نقشه دیگر استراتژی چند منطقه ای با تمرکز بر مناطق پرترافیک در شهرهای مختلف مد نظر قرار گرفته است . در سومین نقشه هم تصریح شده که باید از رانندگان در ونکوور ، برنابی و نیووست مینستر بیشتر از رانندگان در سایر شهرها پول دریافت شود.

در چهار نقشه دیگر طرحهای دریافت “حق تحرک” خودرو بر اساس عبور آنها از تونلها و پلهای اصلی در سطح ونکوور بزرگ و یا تفاطع های پرترافیک در شهرهای مختلف در نظر قرار گرفته است .

این نقشه ها در حالی منتشر شده که یک ماه قبل اعلام شده بود تنها دو شیوه برای دریافت حق تحرک خودروها از سوی این کمیسیون در نظر گرفته شده است .

این شیوه ها به طور رسمی از 22 فوریه مورد نظرسنجی عمومی قرار می گیرد و البته هنوز میزان مبلغ پرداختی از سوی رانندگان در هر کدام از این طرح ها مشخص نشده است !!

دونال او کالگان یکی از شهروندان وست ونکوور در مورد این نظرسنجی گفت :« من با کاهش ترافیک در سطح شهر اصلا مشکلی ندارم ولی این شیوه انتخاب طرح مثل این است که از من بپرسید خودم زهری را که می خواهم بخورم انتخاب کنم!!»

گوردون پرایس از دانشگاه سایمون فریزر هم گفت بعید است ونکووری ها به این زودیها با اجرای طرح مذکور مواجه شوند چرا که مسئله عادلانه بودن دریافت این هزینه یک مشکل بزرگ است و باید مشخص شود پرداخت این هزینه چقدر فردی را که ساکن ونکوور است در مقایسه با راننده ای در لنگلی تحت تاثیر قرار می دهد.

اما از همه مهمتر و جالبتر عکس العمل دولت استانی بریتیش کلمبیا خواهد بود که پیش از این گام مهمی در حذف عواض پلهای پورت من و گلدن ایرز برداشت و به وعده انتخاباتی اش عمل کرد.

البته نخست وزیر جان هورگان در ماه ژانویه به شکل تلویحی به بازگشت عواض جدید اشاره کرده بود و به خبرنگاران گفت برداشت عوارض دو پل یاد شده بخشی از وعده های انتخاباتی بوده و منتظر اعلام شرایط جدید می ماند و در آن زمان تصمیم گیری خواهد کرد.

به این ترتیب رانندگان ونکووری باید منتظر باشند تا با پرداخت هزینه جدیدی برای استفاده از خودرو سواری در کنار خرید گران ترین بنزین آمریکای شمالی و پرداخت بالاترین میزان بیمه خودرو ،ترافیک کمتری در خیابانها ببینند ولی شاید سوالی که بی پاسخ مانده این است  که آیا خیابانهای شهر طاقت این همه ساخت و ساز و سکنه جدید و تردد خودروهایشان را دارد؟