قبل از دور انداختن لباس کهنه حتما آن را بگردید،شاید مثل این مرد خوش شانس مونتریالی برنده یک میلیون دلاری لاتاری باشید!

لاتاری

گرگوریو دو سانتیس زیاد عادت به تمیز کاری و مرتب کردن خانه ندارد . ولی هفته گذشته به اصرار خواهرش بالاخره تن به کار داد و تصمیم گرفت کمد لباسها را مرتب کرده و لباسهای اضافی را برای اهدا کنار بگذارد.

وقتی گرگوریو داشت کت قدیمی اش را تا می کرد متوجه بلیط لاتاری شد که در جیب آن جا مانده بود و تصمیم گرفت بعد از اتمام کار تکلیف این بلیط را هم که ششم دسامبر سال قبل خریده بود را مشخص کند.

او با خودش فکر می کرد چقدر خوب است این بلیط چند دلاری برنده شده باشد و زحمت او برای رفتن به سوپرمارکت و چک کردن آن هدر نرود. بعد از اینکه مشخص شد بلیط برنده شده او اول فکر کرد مبلغ 1750 دلار برده و خوشحال شد.

ولی بعد که صفرهای مقابل آن را دید ، متوجه شد رقم هزار برابر این مقدار است و او برنده 1.75 میلیون دلار شده است . او به خبرنگاران گفت وقتی فهمید چنین مبلغی برنده شده ، نزدیک بود قلبش از کار بیفتد و روز جمعه که برای گرفتن جایزه اش به مرکز لوتو کبک در مونتریال رفته بود ، هنوز در شوک بود.

او این جایزه را مدیون خواهرش و سخت گیری های اوست و می داند اگر به خود او بود ، هرگز داخل کمد را مرتب نکرده بودوبلیط هم دو ماه دیگر باطل شده بود!!

او فعلا فقط دوست دارد بازنشسته شود و چون یکی از طرفداران بازی هاکی روی یخ است ، می خواهد بازیهای بیشتری را با یکی از اهالی فامیل از نزدیک  تماشا کند و برنامه دیگری برای این برد سنگین ندارد!

جایزه روز 6 دسامبر سال قبل در واقع 7 میلیون بود که بین چهار برنده تقسیم شد.