فروش مسکن در تورنتو؛همچنان کمتر از میانگین ده ساله

آمار انجمن املاک تورنتو نشان می‌دهد که در ماه مه قیمت مسکن در تورنتو بزرگ افزایش یافت و میزان فروش منطقه هم یک رشد بزرگ دو رقمی را تجربه کرد. اما متاسفانه همانطور که خود انجمن هم گفته، این ارقام فروش هنوز هم پایین‌تر از درجات معمولی ماه مه هستند.

قیمت معیار مسکن در تورنتو افزایش یافت و این امر تا حدود زیادی به خاطر واحدهای آپارتمانی بود. انجمن املاک گفت قیمت معیار  یک خانه در ماه مه 794800 دلار بود که نسبت به سال گذشته افزایشی 3.11 درصدی داشت.قیمت معیار  شهر تورنتو به 879300 دلار رسید که با افزایشی 4.71 درصدی مواجه بود. قیمت واحدهای آپارتمانی تقریبا دو برابر بیشتر رشد کرد و رشد قیمت خانه‌های مستقل حتی به تورم هم نرسید. 

متوسط قیمت فروش مسکن در  تورنتوی بزرگ در مه به 725 هزار دلار رسید که 5.83 درصد بیشتر از پارسال بود. متوسط قیمت فروش شهر تورنتو به 753 هزار دلار رسید که 9.13 درصد نسبت به سال قبل بالا رفته بود. باز هم قیمت فروش واحدهای آپارتمانی بالا رفته و تا حدود زیادی مسئول این افزایش بوده است.

میانگین قیمت فروش در سراسر تورنتو بزرگ هم بالا رفته و با افزایش سالانه 3.61 درصدی به 838540 دلار رسیده است. این قیمت در شهر تورنتو 937804 دلار شد که 7.84 درصد نسبت به پارسال بالاتر بود. یک بار دیگر این افزایش میانگین به خاطر افزایش قیمت واحدهای آپارتمانی بود.

تورنتو 2

تورنتو 1

میزان فروش املاک در تورنتو بزرگ نسبت به ارقام غیرمعمول پایین پارسال بیشتر بود. انجمن املاک گزارش داد که 9989 فروش در ماه مه انجام شده که یک افزایش هنگفت 18.88 درصدی نسبت به پارسال داشته است. شهر تورنتو نماینده 3715 فروش بود که نسبت به پارسال 13.12 درصد بیشتر بود.

خود انجمن هم اشاره کرد که میزان فروش امسال هنوز 3.61 درصد پایین‌تر از میانگین 10 ساله ماه مه است. این یعنی مه امسال دومین فروش کم این ماه از سال 2010 تا به حال را داشته است.

تعداد واحدهای جدید ثبت شده در تمام بخش‌بندی‌ها با افزایش خفیف همراه بود. انجمن املاک گزارش داد که 19386 واحد جدید در ماه مه در تورنتو بزرگ ثبت شدند که نسبت به مه سال گذشته 0.77 درصد بالاتر بود. شهر تورنتو مسئول 6648 واحد ثبت‌شده بود که افزایشی 4 درصدی نسبت به پارسال داشت.

تعداد خانه‌های کل به ثبت رسیده برای فروش در سراسر تورنتو بزرگ کمی کاهش داشت، اما در شهر بالا رفت. انجمن املاک گفت 20017 واحد جدید در ماه مه برای فروش به ثبت رسیدند که نسبت به پارسال 4.31 درصد کمتر بود. اما شهر تورنتو نماینده 6039 واحد ثبت فروش بود که افزایشی 4.17 درصدی نسبت به پارسال داشت.

image00300000