فرد مظنون به قتل زن ادمونتونی در بین کارتن خوابهای خیابان هیستینگ ونکوور بود

Man wanted for Edmonton strangling death arrested at Vancouver homeless shelter

ساعاتی پس از اینکه مجوز دستگیری قاتل زنی در ادمونتون در سرتاسر کانادا صادر شد ، پلیس ونکوور گرگوری کریستوفر تسمن 49 ساله را در خیابان هیستینگ شرقی در ونکوور دستگیر کرد.

به گزارش گلوبال نیوز ،وی از مدتی قبل در محل ویژه افراد بی خانمان در این خیابان زندگی می کرد.

تسمن در ارتباط با مرگ والری موریس 29 ساله دستگیر شد که گفته شده در آپارتمانی متعلق به تسمن در ادمونتون خفه شده است. تسمن آخر هفته در ویکتوریا به سر می برد و تصاویری از او در این شهر توسط پلیس تهیه شده بود.

بازجویی از تسمن ادامه دارد ولی هنوز جزییات رابطه او با مقتول مشخص نشده است.

موریس ساکن مونتریال بود و هر سال چند بار به ادمونتون سفر می کرد.

متاسفانه با این دستگیری مشخص می شود افرادی که از استانهای دیگر کانادا به عنوان بی خانمان به ونکوور آمده و بعضا از امکانات ویژه دولت استانی بهره مند می شوند ، لزوما معتاد و یا فقیر نیستند و با توجه به سابقه در بزهکاری و یا حتی جرائم سنگین  می توانند تهدیدی برای امنیت شهر و شهروندان محسوب شوند و همین مسئله لزوم بازنگری در برخورد با آنها را از سوی شهروندان ایجاب می کند.