فراخوان پلیس ونکوور برای چند داوطلب «مست کردن» و پیتزا خوردن !

Vancouver police seek 'volunteer drinkers' for sobriety test training

دوست دارید مست کردن در ساعات اولیه صبح را تجربه کنید ؟ با خوردن پیتزا برای ناهار موافقید ؟ آیا حاضرید دقایقی روی یک پا بایستید؟ اگر پاسخ شما به تمامی این سوالات مثبت است ، پلیس ونکوور به  دنبال پاسخ مثبت شما برای فراخوان اخیرش است و البته جریمه ای هم بابت مست کردن در کار نیست .

پلیس ونکوور برنامه جدید برای آموزش دادن نیروهای خود در مواجهه با رانندگان مست و تست میزان الکل در بدنشان دارد و دست کم ده نفر داوطلب باید در اوایل صبح در دفتر پلیس حضور داشته باشند تا پس از مست شدن به نیروهای پلیس در این امر آموزشی کمک کنند.

داوطلبان پس از خوردن چند شات مشروب الکلی سنگین ( خبری از شراب و یا آبجو سبک نیست !!) باید سه تست را اجرا کنند: تست بینایی ، راه رفتن و برگشتن و ایستادن روی یک پا.

البته این تست ها چند ساعتی به طول می انجامد و برای ناهار هم از داوطلبان با پیتزا پذیرایی خواهد شد و آنها حوالی ساعت 4 بعداظهر مرخص می شوند. البته داوطلبان تعهد کتبی می دهند که در باقی ساعات روز رانندگی نکنند و باید در دفتر پلیس هم پس از مست کردن رفتار غیرعادی نداشته باشند.

البته این شانس برای داوطلبان وجود دارد به هنگام اعلام آمادگی از طریق ای میل ، مشروب درخواستی شان را هم به پلیس ونکوور سفارش دهند !