عامل حمله تروریستی ادمونتون سال 2011 از آمریکا دیپورت شده بود

سومالی

پناهجوی سومالیایی که متهم به حمله با چاقو به مامور پلیس و زیر گرفتن چهار عابر در ادمونتون است ، سال 2011 به دستور دادگاهی در آمریکا از این کشور دیپورت شده بود.

در جولای 2011 عبدالهی حسن شریف در بازداشتگاه اوتای مسا شهر سن دیگو به دستور  U.S. Immigration and Customs Enforcement  بازداشت شد و دو ماه بعد درخواست تجدید نظر در حکم دیپورت او از آمریکا رد شد.

شریف برای مدتی در 23 نوامبر 2011 تحت نظارت از بازداشتگاه آزاد شد ولی در نخستین تاریخی که برای حضور مجدد در بازداشتگاه برایش در نظر گرفته شده بود ، غیبت کرد. او در ژانویه 2012 از مرز عبور کرده و وارد کانادا شد و درخواست پناهندگی کرد.

هنوز مشخص نیست که آیا شریف در آمریکا درخواست پناهندگی کرده بود و یا قبل از اینکه شانسی پیدا کند ، از این کشور اخراج شده بود.

بنا به گزارش مقامات آمریکایی او در این کشور مرتکب جرمی نشده بود و دستگیری او برای اخراج از آمریکا هم مانع قانونی برای درخواست پناهندگی از کانادا محسوب نمی شود.

شریف پس از حضور در دادگاه برای تفهیم 11 اتهام از جمله اقدام به قتل ، به زندان برگشت تا پس از در اختیار گرفتن وکیل در روز 14 نوامبر در دادگاه حاضر شود.