عابر پیاده تنها چند سانتی متر با مرگ در ریچموند فاصله داشت(فیلم)

عابر

هفته گذشته فیلمی از عبور چند خودرو از چراغ قرمز در شهر ریچموند در استان بریتیش کلمبیا در رسانه های اجتماعی همرسان شد که بعدا گفته شد خودروهای پلیس بوده و آنها در حین اجرای ماموریت ناچار بودند برای تعقیب مجرمین دست به این کار بزنند.

اما این بار دش کم یکی از خودروها در ریچموند تصاویری را ضبط کرده که نشان از خوش شانسی محض یکی از عابران پیاده به هنگام عبور از خط ویژه عابرین در این شهر دارد.

در این کلیپ کوتاه که ظاهرا نسخه ای از آن هم برای پلیس ریچموند ارسال شده ، شاهد هستیم چطور خودرو بدون توجه به خط ویژه عابر پیاده با فاصله ای واقعا اندک از مقابل عابر شوکه شده عبور می کند .

آلن ویلسون که این کلیپ را در یوتیوب بارگذاری کرده به گلوبال نیوز گفت آن را یکشنبه حوالی ساعت 1.30 ظهر گرفته و عابر پیاده بخاطر نور شدید آفتاب و لباس تیره ای که پوشیده بود ، تاحدی غیرقابل تشخیص بود ولی این دلیل نمی شد که خودرو  SUV نارنجی با آن سرعت از کنار او عبور کند و حتی برای چک کردن وضعیت عابر و تصادف احتمالی توقف نکند!