ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا در سال 2021 به 350 هزار نفر افزایش می یابد

احمد حسین وزیر مهاجرت کانادا دیروز به خبرنگاران گفت کانادا در سال 2021 ظرفیت پذیرش مهاجر خود را 40 هزار نفر افزایش اده او به این ترتیب در آن سال 350 هزار مهاجر وارد کشور خواهند شد که نزدیک به یک درصد کل جمعیت کاناداست.

این آمار بخشی از برنامه چند مرحله ای افزایش شمار مهاجرین است و طبق آن ظرفیت پذیرش مهاجر از 310 هزار نفر در سالهای آتی بیشتر خواهد شد.

حسین در این زمینه گفت :« در برخی ازمناطقه نیاز شدید به کارگر وجود دارد و این طرح می تواند ما را در رقابت بازار جهانی برای جذب نیروی کار موفق کند و از سوی دیگر می توانیم کشور کانادا را همچنان به عنوان کشور پذیرای مهاجر معرفی کرده و همچنان افراد ماهر را جذب کنیم. »

در گذشته بخشهایی از دولت خواهان افزایش شمار مهاجرین شده بودند و در گزارشی در سال 2016 به رقم 450 هزار نفر در سال اشاره شده بود اما وزیر مهاجرت تاکید کرد این افزایش باید به گونه ای باشد که مهاجرین امکان دریافت سرویسهای لازم را داشته باشند .

دولت ترودو از زمان به قدرت رسیدن میزان بودجه سرویسهای اسکان مهاجرین را 30 درصد افزایش داده است اما به گفته حسین برای بهبود شرایط اسکان مهاجرین به بودجه به مراتب بیشتری نیاز است.

از سوی دیگر دولت کانادا در نظر دارد شمار پناهندگان جذب شده از طریق برنامه های بشردوستانه ، اسپانسر خانوادگی و شخصی را از 43 هزار نفر فعلی به 51700 نفر در سال 2021 برساند.

از 350 هزار مهاجر درسال 2021 تقریبا 72 درصد تحت برنامه کارگر ماهر وارد کشور خواهند شد.