طرح جدید شهرداری ونکوور برای فروش اختصاصی کاندوهای نوساز به ونکووری ها

vancouver-condos

شهردار ونکوور قصد دارد با تصویب قانونی امکان خرید کاندوهای جدید در سطح شهر را قبل از همه به شهروندان ونکووری بدهد تا مانع خریدو فروش چند باره واحد های مسکونی و افزایش قیمت مصنوعی کاندوها شود.

این موضوع روز 17 اکتبر در نشست بعدی شهرداری ونکوور مطرح می شود و طرح اولیه آن از توافقی در سال گذشته بین شهرداری وست ونکوور و یکی از انبوه سازان الگو برداری شده است . طی آن توافق شرکت وست بنک به شهرداری وست ونکوور تعهد داده بود در 30 روز اول واحدها را برای فروش تنها به ساکنان وست ونکوور ارائه کند و در 60 روز بعد نیز تنها ساکنان ونکوور بزرگ امکان خرید واحدهای ارائه شده را داشتند.

شهردار رابرتسن همچنین در نظر دارد فروش عمده واحدها را ممنوع کرده و از خریداران تعهد گرفته شود که فقط به قصد سکونت واحد مذکور را خریداری می کنند و نمیخواهند واحد مذکور را به خریدار دیگری در فاصله زمانی اندک بفروشند.

سال گذشته در گزارشی که روزنامه گلوب اند میل منتشر کرد ، اشاره شده بود برخی از انبوه سازان ونکووری کاندوها را قبل از آغاز فروش رسمی به دوستان و آشنایان خود می فروشند و با شروع فروش رسمی خریداران آن واحدها بدون اینکه معامله نهایی شده باشد ، واحد را به قیمت به مراتب بالاتری به خریدار جدید می فروشند.