طرح جدید در کبک برای مشروط کردن شهروندی به قبولی در تست های زبان فرانسه و «ارزشهای کبک»

Immigration Quebec

یکی از احزاب فعال در کبک اخیرا طرحی را پیشنهاد کرده که به واسطه آن مهاجرین در بدو ورود به این استان به عنوان مهاجر موقت شناخته می شوند تا زمانی که بتوانند نمره لازم را در امتحان زبان فرانسه کسب کنند.

بنا به طرح حزب Coalition Avenir Québec تازه واردین سه سال زمان خواهند داشت تا گویش و نگارش فرانسه را تا حد لازم بیاموزند و در غیر این صورت وضعیت اقامتی آنها از سوی دولت کبک نامشخص اعلام شده و در اختیار دولت فدرال قرار می گیرند. فرانسوا لگول رهبر این حزب به رادیو کانادا گفت :« ما نمی خواهیم کسانی که نمی توانند به زبان ما حرف بزنند و ارزشهای ما را قبول ندارند و در کارها مشارکت نمی کنند را در استان نگاه داریم. »

البته در این طرح استثناهایی هم در نظرگرفته شده و افرادی که از یک فرد مریض در خانواده مراقبت می کنند و یا والدین کودکان شامل آن نخواهند شد ولی در نهایت تازه واردهایی که چند مرتبه در امتحان زبان فرانسه مردود شوند ، زندگی در کبک را در شرایط نامشخص باید ادامه دهند  و هرگز شهروند نخواهند شد. لگول در ادامه گفت :«اکثر مهاجرانی که به این استان می آیند زبان فرانسه نمی دانندو این مسئله در مشارکت آنها در جامعه تاثیر منفی می گذارد ولی در صورتی که این مشکل حل شوند ، هر ساله میزان بیشتری از مهاجرین در بازار کار حضور پیدا می کنند. ما ترجیح می دهیم بجای اینکه 50 هزار مهاجر به کبک بیایند و 20 هزار نفر را بخاطر ندانستن زبان از دست بدهیم ، 40 هزار نفر را بپذیریم و تمامی 40 هزار نفر در جامعه مشارکت داشته باشند. تازه واردینی که به کبک می آیند ظرف سه سال باید در تست زبان فرانسه قبول شوند ، تست ارزشهای کبک را با موفقیت پشت سر بگذارند و نشان دهند که به صورت فعال دنبال کار هستند و یا در جایی مشغول به کار شده اند. »

به نویشته سی بی سی ،این پیشنهاد با مخالفت سایر احزاب کبک مواجه شده و ژان فرانسوا لوآ ، رهبر حزب Parti Québécois  تاکید کرد  کبک نمی تواند تصمیم بگیرد چه کسی در استان بماند و چه کسی از آن باید اخراج شود. طبق قوانین فعلی به استان کبک اجازه داده شده سیستم جذب مهاجر مستقلی داشته باشد ولی تصمیم نهایی در مورد پذیرش مهاجر و اعطای حق شهروندی با دولت فدرال است .