طرح آزمایشی نصب ایستگاه شارژ خودرو برقی مقابل منازل و مغازه ها در ونکوور

شهرداری ونکوور در نظر دارد به تعدادی از مالکان منازل و بیزنس ها اجازه دهد تا ایستگاه شارژ خودرو برقی را مقابل درب منزل و یا مغازه شان نصب کنند.

طی فاز اول این طرح پنج ساله 15 ایستگاه شارژ برق مقابل منازل و 5 ایستگاه مقابل مغازه ها نصب خواهد شد.

در حال حاضر 41 درصد گاز کربن موجود درهوای ونکوور ناشی از عبورو مرور وسایل نقلیه است و از این رو گسترش استفاده از خودروهای برقی می تواند گام مهمی در کاهش میزان کربن به شمار آید.

معمولا رانندگان خودروهای برقی از ایستگاه های شارژ در داخل پارکینگ شخصی و یا مجتمع استفاده می کنند ولی دست کم 2000 خانه در ونکوور فاقد پارکینگ هستند و از این رو رانندگان این خودروها برای شارژ دچار مشکل می شوند.

قوانین فعلی ونکوور اجازه نصب ایستگاه های شارژ در خیابانها را به مالکان منازل و بیزینس ها نمی دهد  وحتی در مواردی شهرداری ناچار شده بود ایستگاه های نصب شده از سوی افراد را از خیابان بردارد.

شارژ خودروها از پنج ایستگاه در نظر گرفته شده برای بیزینس ها برای عموم مردم رایگان خواهد بود.