شکایت رسمی مادر کبکی بخاطر10 ساعت انتظار در اورژانس برای معاینه دختر ضربه مغزی شده اش(فیلم)

بیمارستان

جودی شفر مادر دختر 12 ساله ای که در شهر لاوال استان کبک زندگی می کند ، پس از انتظار ده ساعته در اورژانس بیمارستان برای معاینه دخترش بابت ضربه مغزی اقدام به شکایت رسمی کرد.

سر دختر او الکساندرا فلوید پس از افتادن از پله های مترو مونتریال به شدت با گوشه یکی از پله ها برخورد کرد و او زمانی که به مدرسه رسید احساس کرد سردرد شدیدی دارد.

جودی ناچار شد به مدرسه رفته ودخترش را برای معاینه به بیمارستان ببرد ولی مدت زمان انتظار زیاد سردرد دخترش را شدیدتر کرد و چیزی که بیشتر او را آزار داد ، معاینه سریع تر کودکانی بود که بخاطر دل درد و یا سرماخوردگی ساده به اورژانس رفته بودند. او از اینکه شرایط دختر او اصلا مد نظر کارکنان بیمارستان نبود ، واقعا خشمگین شده بود و گفت :« اگر دخترم سرما خورده بودو هشت ساعت منتظر می ماندم ، قابل قبول بود ولی او ضربه مغزی شده بود و اصلا نمی توانست شرایطی که در اورژانس بود را با آن همه سروصدا و رفت و آمد قبول کند.  به نظرم والدینی که تجربه مشابه من داشتند باید پا پیش بگذارند و در این شکایت همراه شوند چون دولت بالاخره باید برای این موضوع فکری کند. »