شوک قبض 2500دلاری آب برای خانواده ای در کلگری (فیلم)

در حالت عادی صورت حساب ماهیانه آب برای خانواده لالوند در کلگری 111 دلار در ماه بود چرا که آنها در مصرف آب صرفه جویی می کنند و مراقب هستند شیرهای آب به موقع بسته شوند.

با چنین پیش زمینه ای می توان درک کرد زمانی که صورت حساب 2500 دلاری را در ماه فوریه دریافت کردند، چه حالی داشتند.

آنها بابت مصرف 744 متر مکعب آب حدود 2500 شارژ شده بودند. این میزان آب برای پر کردن 13 زمین هاکی روی یخ از آب کافی است .

این درحالی بود که مصرف معمول آنها 15 متر مکعب آب در ماه بود.

خانواده لالوند که در آن ماه کار غیرعادی انجام نداده بودند ، با شرکت مربوطه تماس گرفتند و خواستند تا کنتور آب آنها تست شود که مشخص شد مشکلی ندارد.

در مقابل شرکت   ENMAX  هم تاکید کرد این قبض کاملا درست است و آنها ملزم به پرداخت هستند چون حتما نشتی در لوله ها وجود دارد که از آن بی خبر هستند.

خانواده لالوند لوله کشی را برای این کار استخدام کرد ولی نشتی در لوله ها مشاهده نشد . از ماه بعد قبض آب خانواده همان مبلغ عادی یکصد دلار بوده با اینکه هیچ چیز تغییر نکرده والگوی مصرف آنها هم عوض نشده است.

اما این مسئله هیچ چیز را در مشاجره آنها با شرکت  ENMAX  عوض نکرد و این شرکت همچنان خواهان دریافت کل قبض 2500 دلاری است .

جینا سادرلند سخنگوی شرکت  ENMAX  در همین حال به سی تی وی گفت :« قطعا آب در بخشی از این ساختمان نشتی داشته ولی اینکه کجا رفته و یا اینکه بخشی از آن مصرف شده ما چیزی نمی دانیم و نمی خواهیم در مورد آن هم صحبت کنیم. قطعا در آن ساختمان مشکلی بوده و ای خانواده باید قبض را پرداخت کند . ما با آنها در این قضیه همراهی خواهیم کرد و به شکل اقساط آن را دریافت می کنیم.

ولی خانواده لالند هنوز این مسئله را نپذیرفته اند و پرداخت چنین مبلغی برایشان قابل قبول نیست.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها