شورای شهر ونکوور فردا برای رایگان شدن سرویس حمل و نقل عمومی برای افراد زیر 18 سال و تخفیف به افراد کم درآمد تصمیم می گیرد

bus

شورای شهر ونکوور فردا در مورد حمایت از طرح پیشنهادی برای کاهش هزینه حمل و نقل عمومی گروهی از شهروندان تصمیم گیری خواهد کرد. در صورت نهایی شدن طرح افراد زیر 18 سال به شکل رایگان ازسیستم حمل و نقل استفاده کرده و  برای افراد کم بضاعت تخفیف هایی در نظر گرفته می شود.

پیشنهاد این اقدام اول بار توسط از سوی یکی از اعضای COPE مطرح شد و طی آن به عدم توانایی بخشی از اقشار جامعه برای پرداخت هزینه حمل و نقل و آسیبی که این قضیه به رتبه اعتبار بانکی افراد کم بضاعت می زند، اشاره شد. در این پیشنهاد اشاره شده جریمه 173 دلاری که برای افراد فقیر در صورت نداشتن بلیط وسایل حمل و نقل عمومی در نظر گرفته می شود ، غالبا پرداخت نشده و اعتبار بانکی آنها را بخاطر بدهی به TransLink به خطر می اندازد.

اگر شورای شهر ونکوور این طرح را بپذیرد ، شهرداری ونکوور نامه ای به شورای مدیران TransLink و وزارتخانه های امور شهرداری ، مسکن و توسعه اجتماعی نوشته و طی آن خواهان سیستم کمک مالی به هزینه حمل و نقل افراد زیر 18 سال و افراد کم بضاعت می شود.

البته پیش از شهرداری ونکوور ، شهرداری های نیووست مینستر و پورت مودی از این طرح حمایت کرده بودند .

مشابه این طرح در سال 2017 در کلگری از سوی شهرداری اجرا شد که طی آن به افراد کم بضاعت تخفیفهایی برای خرید بلیط ارائه می شد و با استقبال فراوان مردم مواجه شد.

در ادمونتون ، هلیفکس ، ساسکتون و اتاوا هم بلیطهای ماهیانه با تخفیف به افراد کم درآمد فروخته می شود. شهرداری وینیپگ هم ماه نوامبر سال گذشته  طرحی برای فروش بلیطهای ماهیانه ارزان قیمت به افراد کم درآمد به تصویب رساند ولی هنوز جزییات اجرای آن مشخص نشده است .