شهرداری ونکوور 300 نیروی اضافی را برای مبارزه با یخبندان خیابانها و پیاده روها بسیج کرد

icysidewalks3-jenstdenis-web-jpg-size-xxlarge-promo

با ارسال عکسها و کلیپ ها از یخ زدگی معابر ونکوور ، شهرداری سرانجام تصمیم گرفت تا برای حل مشکل عبورو مرور ساکنین در برخی از مناطق از نیروی کمکی استفاده کند. از بین 300 نیروی در نظر گرفته شده ، 50 نفر به اجرای قانون تمیز کردن پیاده رو مقابل منزل از سوی مالکان نظارت کرده و در صورت تخلف جریمه برای آنها در نظر می گیرند.

250 نفر باقی نیز برای جمع آوری سطلهای زباله انباشته شده در برخی محله ها و همچنین ریختن نمک و شن در خیابانها و پیاده روهای یخ زده به کار گرفته خواهند شد.

به نوشته مترو ،تنها در ماه دسامبر ، شهرداری 1636 تماس تلفنی بابت تخلفات عدم برف روبی پیاده رو مقابل منزل دریافت کرد . از بین متخلفین 85تا 90 درصد پس از دریافت اخطار نسبت به تمیز کردن پیاده رو اقدام کرده اند ولی پرونده 36 مالک به همین دلیل راهی دادگاه شده است .

شهرداری از شهروندان خواست در صورت عدم برف روبی پیاده رو مقابل منازل ، می توانند موضوع را با شماره 311 به اطلاع شهرداری برسانند. شهرداری همچنین برای کمک به مالکان در برف روبی پیاده روها ، نمک مجانی در اختیار آنها قرار می دهد هر چند در دمای زیر صفر شن به مراتب گزینه بهتری از نمک است.