شهرداری ونکوور سرانجام قید استفاده از لوگو جدید را زد

city-of-vancouver-logo

اعضای هیات مدیره شهرداری ونکوور امروز  در نشستی در مورد سرنوشت لوگوی جدید شهرداری تصمیم گیری خواهند کرد.

بر اساس دستورکار امروز ، آنها در واقع باید موافقت شان را  با لغو استفاده از این لوگو اعلام کنند و با توجه به موضع گیری جدید شهردار انتظار می رود رای سایر اعضا هم مثبت باشد . همچنین قرار است در صورت توافق شهرداری ، همه پرسی در پاییز امسال برای انتخاب لوگویی جدید در سطح شهر صورت گیرد.

این جلسه پس از مخالفت گسترده اهالی و کارشناسان گرافیک با استفاده از لوگو ارزان قیمت جدید شهرداری برگزار می شود.

شهردار رابرتسن که پیش از این به دفاع تمام قد از این لوگو پرداخته بود ، با عقب نشینی محسوسی به خبرنگاران گفت :«عموم مردم خواست خود مبنی بر استفاده از لوگویی جدید را اعلام کردند .

این در حالی است که لوگوی جدید بنا به اعلام شهرداری تنها 8 هزار دلار هزینه داشته در صورتی که تهیه یک لوگو بنا به گفته طراحان محلی حدود 200 هزار دلار هزینه دارد و قرار است در طرح جدید شهرداری ، انجمن طراحان گرافیک کانادا برای تهیه لوگوی جدید با شهرداری ونکوور همراهی کند.