شرکتBC Hydro از این ماه «هزینه بحران» از مشترکین دریافت می کند

اگر این ماه با دقت به قبض برق خود در استان بریتیش کلمبیا نگاه کرده باشید ، متوجه هزینه اضافه ای می شوید که احتمالا بدون اطلاع شما در قبض گنجانده شده است .

از اول این ماه ، شرکت BC Hydro این اجازه را یافته تا پول اضافه ای را تحت عنوان هزینه بحران از مشترکین دریافت کند و آن را برای کمک به افرادی که نمی توانند قبض برق خود را پرداخت کنند ، هزینه خواهد کرد.

گفته می شود این مبلغ اضافه در سال 3 دلار خواهد بود و افرادی که توانایی پرداخت قبض را ندارند یا در بحران مالی به سر می برند، تا 600 دلار در سال کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

شرکت BC Hydro قصد دارد تا از این راه سالیانه 5.3 میلیون دلار جمع آوری کند هر چند که راه اندازی این طرح 600 هزار دلار هزینه داشته و سالیانه هم مدیریت آن 900 هزار دلار خرج خواهد داشت !!

با وجود مبلغ کم هزینه اضافی دریافتی ، این اقدام BC Hydro با مخالفت برخی از کاربران مواجه شده است و آنها معتقدند این کار می تواند دست بسیاری از شرکت ها و موسسات دیگر را برای اخذ وجوه اضافی تحت عنوان کمک به کم درآمدها باز بگذارد و از این پس باید منتظر بود بانکها برای کمک به افرادی که توانایی پرداخت وام شان را ندارند ، از مشتریان پول اضافه بگیرد و یا شرکت ICBC حق بیمه مشتریانش را بیشتر کند تا بتواند از این راه به افرادی که نمی توانند حق بیمه پرداخت کنند کمکی کرده باشد!! به عقیده آنها این شرکت ها با این سیاست عملکردی همچون بنگاه های خیریه خواهند داشت و از حالت تجاری کاملا خارج می شوند!