شرط جدید وزارت خارجه آمریکا برای صدور ویزا و گذرنامه

visa

وزارت امور خارجه آمریکا از این پس برای افرادی که خواهان صدور ویزا این کشور و یا صدور گذرنامه هستند ، شرط جدیدی تعیین کرد.

در اطلاعیه رسمی این وزارت خانه از روز اول نوامبر همه متقاضیانی که از عینک استفاده می کنند باید برای عکسهای گذرنامه و یا ویزا عینک خود را بردارند.

علت این کار ایجاد سایه و یا درخشندگی در عکس است که میتواند روند صدور ویزا و یا گذرنامه را بخاطر شبهه در استاندارد بودن عکس به تاخیر بیاندازد.

بنا به این اطلاعیه، تنها در شرایط ویژه و با مدارک پزشکی کامل و برای سفر فوری امکان استفاده از عینک وجود خواهد داشت.

وزارت امورخارجه آمریکا تخمین زده در سال آینده رکورد جدیدی در صدور گذرنامه ثبت شده و نزدیک به 20 میلیون گذرنامه برای متقاضیان صادر شود