سه چهارم کانادایی ها خواهان افزایش حداقل سن قانونی برای کشیدن ماری جوانا هستند

یک ماه پس از آزاد شدن مصرف تفریحی ماری جوانا در کانادا ، تازه ترین نظرسنجی نشان می دهد اکثریت مردم کانادا خواهان افزایش حداقل سن برای خریداری و مصرف ماری جوانا هستند.

در این نظرسنجی که از سوی موسسه انگس رید صورت گرفته ، تنها 27 درصد سن 18 سال فعلی را برای خرید و مصرف ماری جوانا تایید می کنند و  73 درصد نظری مخالف دارند. از بین این عده ، 21 درصد معتقدند 19 سال سن مناسب تری است ، 26 درصد سن 21 سالگی را مناسب می دانند و حتی 7 درصد بالای 25 سال را برای خرید و مصرف ماری جوانا پیشنهاد داده اند!!

البته این تفاوت نظر تا حد زیادی با سن افراد نظرسنجی شده رابطه دارد. از بین افرادی که بین 18 تا 34 سال سن دارند ، 44 درصد از آزادی مصرف تفریحی ماری جوانا اظهار رضایت کرده اند و 22 درصد ناراضی هستند . در مقابل در گروه سنی 55 سال و بالاتر ، 43 درصد ناراضی و 23 درصد ابراز رضایت کرده اند .

به گفته شاچی کرل ، مدیر اجرایی موسسه انگس رید، نزدیک به 25 درصد کانادایی ها در یک ماه گذشته دست کم یک بار ماری جوانا خریداری کرده اند ولی میزان مصرف آنها با گذشت زمان بخاطر کمبود ماری جوانا در سطح کشور کمتر شده است .

در حالیکه سازمان بهداشت کانادا در بیانیه ای تاکید کرده بود در سطح کشور ماری جوانا به اندازه کافی برای جبران تقاضای حال و آینده وجود دارد ، آمارها از کمبود قطعی آن در چند استان به ویژه در نیوبرانزویک و آلبرتا خبر می دهند.